Дезертир сна, презентация в Букве, Москва, 29 августа 2007